Top.LV

aizsardzība

Berufen jeb acu noburšana (kā izvairīties no tā)

 

No tekoša ūdens pasmeļ krūzi ar ūdeni, turot krūzi pa straumei nevis pret straumi. ūdenī iemet septiņas ogles, septiņas saujas miltu un septiņas daiviņas ķiploka, un tad visu liek uz uguns. Kad ūdens sāk vārīties, to maisa ar trīszarainu dakšu, skaitot vārdus:

"Ļaunā acs, uz tevi mesta, Tūlīt pat lai tiek tā dzēsta! Septiņ' kraukļi izrauj to, Burvju aci ļaunajo; ļaunā acs, uz tevi mesta, Tūlīt pat lai tiek tā dzēsta! Putēdami putekļi Lai to aci dara aklu: ļaunā acs, uz tevi mesta, Tūlīt pat lai tiek tā dzēsta! Lai tā sadeg, lai tā sadeg Dieva ugunīs!"

 

Golema radīšana

 

Sastāvdaļas:
Humus (Zemes pika) Bolus (Māla pika) Culter (Duncis) Sanguis (Asinis)
Pagatavošana:
Domās jāiztēlojas vēlamā būtne, ko tu vēlies radīt. Vizualizē šo būtni līdz vissīkākai detaļai. Izveido mazu tās kopiju no māla, kas sajaukts ar zemi (līdzībai nav jābūt pilnīgai, bet tikai tik lielai cik to pieļauj tavs skulptora ģēnijs). Ar dunci iegrebt figūriņas labajā pusē uzrakstu

un ar to pašu dunci iegriezt sev labajā rokā un apslacīt figūriņu ar paša asinīm, noskaitot radīšanas un atdzīvināšanas vārdus:

"Principio caelum ac terras, camposque liquentes
Lucentemque globum Lunae Hecateque astra,
Siritus intus alit totamque infusa per artus
Mens agitat molem, et goylem secorpore miscet!"

Ar gribas un maģijas palīdzību, radītais apsargs aizsargā tā radītāju no fiziskām, kā arī no astrālās iedarbības.
Golems ir maģiska radība un tā eksistence fiziskā pasaulē patērē daudz maģiskās enerģijas un determinē golema eksistenci, tādēļ tā materilizācija ieteicama vienīgi kritiskos apstākļos, pārējā laikā uzturot to vienīgi kā astrālu būtni.
Golemam nav sava prāta un gribas, to vada tā radītāja spēks un griba, tādēļ viņš ir atkarīgs no sava radītāja - radītājam ejot bojā golems drīzumā arī zaudē formu un pārstāj eksistēt. Golems arī izūd izpildot uzdevumu, kuru tas ir saņēmis radīšanas gadījumā. Tomēr pastāv arī iespēja radīt golemu, kura eksistence nav atkarīga no radītāja. Šāda golema radīšana ir bīstama un ataisnojama tikai retos gadījumos. Šie golemi nepakļaujas kontrolei vai pakļaujās tai tikai minimāli. Parasti var rasties problēmas ar šādu golemu iznīcināšanu, lai tāds golems tiktu pilnībā iznīcināms nepieciešamas dziļas maģijas un habalistisko zinātņu zināšanas.
Šādiem golemiem jau sākumā domās viedojot tā izskatu tiek piešķirts tā eksistences mērķis un dots pamatuzdevums, kas ir pats galvenais un nepieļauj nekādas atkāpes no pamatuzdevuma - tas ir uzstādīts par pamateksistences pirmo un vienīgo likumu. Šādi golemi apsargā ēģiptiešu kapenes un citas vietas, kam nepieciešma pamatīga un nezūdoša aktīvā apsardzība. Šos golemus parasti aktivē upuru enerģija - bailes, alkātība, sautīgums un citas negatīvas enerģijas saturošas emocijas. Es uzskatu kā šāda tipa golemus ir viegli inaktivēt izmantojot gribu un izdzīšanas rītus.
Golemi tāpat kā vairums maģisko būtņu nav dvēseles, tādēļ fiziskajā plānā materilizējušos golemus var atšķirt pēc tā acīm - tās neatspoguļo neko un ir kā divi melni akači, kas uzsūc enerģiju.
Golemi nedzer, neēd, neelpo, to baro tā radītāja maģiskā enerģija. Golemu dzīves laiks tomēr ir ierobežots (izņēmumi ir golemi, kuru eksistence nav atkarīga no radītāja, lai gan arī viņi nepieder mūžībai), tas mirst (sairst un izzūd) tiko tam tiek pārtraukta maģiskās enerģijas pieplūde. Ir vairāki golemu nonāvēšanas veidi, bet es aplūkošu biežākos un vienkārškos. Golems iet bojā tai gadījumā, ja tā radītājs zaudē ,maģisko spēku vai mirst (izņēmumi ir no golemi, kuru eksistence nav atkarīga no radītāja). Golems pārstāj eksistēt, kad savu uzdevumu ir izpildījis pilnībā, ta eksistēšanai vairs nav nepieciešamo nosacījumi, kas tam uzdoti radīšanas brīdī. Nenoteikta uzdevuma gadījumā vai arī tad, ja golems turpina eksistēt pēc uzdevuma izpildes, vai tā eksistence nav vairs nepieciešama golems ir jāiznīcina tā radītājam. Ir pamatots uzskats, ka nekorekta uzdevuma gadījumā, piemēram, pasargāt radītāja fizisko čaulu no kaitējumiem, golems pēc saimnieka garīgās būtības atdalīšanās no fiziskās čaulas var to pārņemt un turpināt eksistēt kā gebets, būtne bez dvēseles, kas nepakļaujas iznīcībai un spēj sēt iznīcību.
Lai paša radīto golemu iznīcinātu pietiek tās figūriņas kreisajā pusē iegrebt ar dunci šādas zīmes:

un noskaitot:

 

"Aizej no šīs pasaules visvarenās Hekates vārdā,
Kuras spēkā tu tiki radīts,
Aizej no šīs pasaules pēc manas gribas,
Kura tev deva dzīvība!"

 

Figūriņu labāk sadauzīt un sadedzināt, pārpalikumus atgriest zemei, kuras spēks un enerģija tika izmantoti lai šo būtni radītu - ierokot tos zemē.