Top.LV

interesanti

Mūsdienu materiālistiski noskaņotajā pasaulē esam aizmirsuši dabas burvestību un tās ietekmi uz cilvēka bioloģisko ķermeni. Ja kādam atklāsiet, ka interesējaties par maģiju, daudzi uzjautrināsies par to. Tomēr, kā tas ir cilvēka dabā, kaut arī dažreiz skeptiski viņi klusībā vēlēsies, lai parādāt kādu brīnumu un burvestību.

Šajās lapās būs runa tikai par balto enerģiju, kurā koncentrējas pozitīvais spēks. Jums nebūs jāpievienojas kādai slepenai brālībai vai raganu saietam. Jums vienkārši jānotic tam ko jūs veicat. Un jāmēģina ar ticību un pārliecību veikt šajās lapās aprakstītās dažādu tautu mīlestības maģijas. Tās palīdzēs jums nostiprināt savu ģimeni, piesaistīt iecerētā uzmanību un daudz ko citu.


Okultists - ir cilvēks kas pārzina un iedziļinās slēptajās parādībās, lai atklātu to noslēpumus un ietekmi . Daudzus dabas likumus mēs ikdienā nepārzinam un kaut mums ir neliela nojausma par domu spēku vai cita veida spējām ietekmēt otru cilvēku, mēs tās pilnībā nepārvaldām. Okultisti ir kā tautā sauc Burves, raganas, zintnieces, kuras pārvalda dabas spēkus un spēj tās pakļaut. Zinātnes revolūcijas gaitā cilvēki ar vien vairāk uzskata dabu tikai par cilvēkam nepieciešamo resursu avotu. Tikai tagad mēs dalēji atgriežamies pie dabas spēku kompleksas izpētes un nonākam pie secinājuma, ka visas dzīvības formas ir vienlīdz svarīgas un ka tā ir daļa no visa sarežģītā dzīvības veseluma. Kosmosa sastāvdaļas šķiet nesaistītas, bet viss Visums sastāv no enerģijas, kas vibrē ar dažādu frekvenci. Mums sevī jāattīsta spēja uztvert šo vitālo kosmisko enerģiju, kas caurstrāvo visu dabu un uztur visu dzīvību, izmantot dabas maģiju.

Atmodini savas spējas.

Modernajā subjektīvu izjūtu pasaulē katrs cenšas dzīvot saskaņā ar prāta loģiskajiem spriedumiem. Attīstītajās valstīs dzīvojošiem cilvēkiem ir grūti apjaust pirmatnējā cilvēka spējas uzticēties dabiskajiem instinktiem un grūti ir atmodināt tās spējas, kas piemita cilvēcei jau tās agrīnajos posmos. Spējas uzticēties un izmantot dabas spēkus, Ja paļaujas šiem instinktiem prāts un ķermenis saplūst vienā veselumā, un, koncentrējot prāta enerģiju, ir iespējams izmantot maģiju, lai ietekmētu vai pat izmainītu savu likteni.
Jums nav nepieciešami dārgi izejmateriāli. Vairums zintēm nepieciešamo materiālu var iegādāties kādā no veikaliem, atrast savā dārzā vai savā tuvākajā apkārtnē. Īsto burvestību paveic jūsu prāts, un dabas spēki pie kuriem jūs griežaties. Maģijas sekmīgu veikšanu ietekmē tas kādus palīgmateriālus Jūs pielietosiet savās maģiskajās darbībās. Viss visums ir jūsu rīcībā. Izmantojiet to un baudiet visas tās iespējas ko tas spēj sniegt jums. Bet paņemot kaut ko no Dabas, atgrieziet arī atpakaļ to Dabai. Izmantojiet zintis saprātīgi. Tās nedrīkst izmantot, lai gūtu varu pār kādu citu dzīvu būtni , nedz arī lai tai kaitētu. Atcerieties maģijai varbūt bumeranga efekts. Kā saka tautas paruna: Dots devējam atdodas. Tāpēc maģijā veiciet tikai pozitīvas enerģijas piesaisti un jūs saņemsiet atpakaļ simtiem reižu lielāku pozitīvo spēku. Un tas jūs stiprinās vēl vairāk. Droši vien jūs veiksiet konkrētu zinti ar zināmu nodomu. Paturiet šo nodomu prātā arī pēc tam, un jūs jutīsiet, ka situācija uzlabojas - brīnums ir sagaidīts. Atceries Tu esi īpaša būtne un ka maģija nav nekas nemainīgs - tā attīstās līdz ar Jums. Jūsu vēlmei izkopt īpašu rituālu, lai savāktu maģijai nepieciešamās sastāvdaļas, tikai veicinās burvestības spēju attīstīšanu, jo katrā darbībā ieliktā enerģija koncentrējas un palielina jūsu spēku un spējas buevestības veikšanai, un tuvību Dabai, Dabas spēku izpratni. Dariet visu ar saviem spēkiem un paļaujieties tikai Sev, tikai ieliekot maģijā visu savu pārliecību un ticību labvēlīgam rezultātam maģiskā darbība būs sekmīga.

Maģijai nepieciešamās lietas.

Zintēšanai bieži vien tiek lietotas sveces, jo tās izstaro maigu, dabisku gaismu un rada piemērota gaisotni domu sakopošanai. Uguns ir svarīgs garīgs faktors. Izvēlies piemērotas krāsas sveci katrai savai burvestībai. Uzmanīgi lūkojies sveces liesmā, ļauj tās zeltainajam mirdzumam pārņemt jūs. Dažām maģiskām darbībām izmanto eļļas lampiņu vai nelielu ugunskuru. Sakopojot domas, centies iztēloties neredzamos spēkus ap jums un nonākt meditatīvā stāvoklī. Iespējams, jums būs nepieciešams diezgan ilgs laiks, lai iemācītos koncentrēties, bet nepadodies - prasme radīsies ar pieredzi.

Daudzu maģiju būtiskas sastāvdaļa ir ārstnieciskie augi, esences un eļļas. Iegādājies pēc iespējas vairāk dažādu eļļu, lai vienmēr būtu pieejamas. Savāciet pēc iespējas vairāk ārstniecības augu un dažādu dabas dotu priekšmetu. Ja jums ir dārziņš variet izveidot savu zintniecībā noderīgu augu audzētavu. Atceries: jo rūpīgāk tos kopsiet, jo spēcīgāka būs maģijas ietekme.

Bez tam nepieciešamas kokogle, vīraka lampiņa, mazs flakoniņš, biķeris un asas šķēres.
Iespēju robežās katrai maģijai tiek ieteiktas noteiktas krāsas.
Izturieties pret visām šām lietām kā pret dzīvām būtnēm un lietojiet tos tikai pozitīvai maģijai.
Viss būtiskākā nozīme maģiskās darbībās ir mēnesim. Bieži vien katram burvestības veidam ir nepieciešams ievērot savu mēness fāzi.